App Dafabet Vip | Link vào mới nhất

App Dafabet Vip | Link vào mới nhất

Menu
X

Tại Mĩ, ít có tin cậy vào ngày mai.

Mọi li không gian đang ở đây đều đầy những linh hồn.Tất cả sẽ được hướng theo một cảm giác tôn giáo - rằng tất cả các tôn giáo, mặc dầu tách biệt, đều là một.

Bet66 Tiếng Việt

Người đó phải lấy cái gì đó từ bạn, và bạn trở nên không căng thẳng.Với lí do này nên cũng có vội vã.Một khi hạt mầm của tôn giáo đạt tới đó, thì Mĩ sẽ vượt trội hơn phương Đông trong sự phát triển của nó.

Bet66 Bản Điện Thoại

Nếu Koran cũng nói cùng điều mà Gita nói, thế thì Koran là vô giá trị.Với thân thể tôi ngụ ý cái biểu lộ qua sinh với tên và dạng.

Bet66 Tặng Code 66k

Nhưng tôi sẽ có khả năng làm như vậy chỉ nếu vào lúc nào đó, trong chuỗi sinh quá khứ của mình, tôi đã đi tới biết hệ thống giá trị của Tây Tạng, nếu bản thân tôi đã biết đến bầu không khí tràn ngập tại đó qua việc đã sống trong nó; bằng không thì không được.

Nếu tôi nói tính chất sannyas là vô dụng - rằng việc lấy tính chất sannyas là vô dụng - mà bạn vẫn cứ trở nên được điểm đạo vào nó, thì tôi sẽ hiểu rằng bạn đúng là loại người cần được bảo.Đã có thời khi một tín ngưỡng công bố rằng nó là đúng và vô tư và đúng theo nghĩa tuyệt đối, người ta đã có khả năng tin cậy vào điều đó.

Tôi đang làm cho bạn im lặng mà không phải nỗ lực gì về phần bạn cả.Nó nảy sinh bởi vì tiếng nói bên trong nói, "Mình sẽ không chết," còn tiếng nói bên ngoài lại nói, "Mình chắc chắn chết!" Những tiếng nói này trở nên lẫn lộn.

Hiểu theo nghĩa hẹp, nó là mới và lại mới.Trong một giờ tâm trí trở nên tự do với làn khói mơ.

Bài viết liên quan

X