TF88 Online.Net | Khuyến mãi khủng

TF88 Online.Net | Khuyến mãi khủng

Menu
Từ khóa liên quan: | 2021-11-27
X

Công việc được làm trong lần sinh trước sẽ vô dụng.

Tương tự, thời kì sáu tháng sau khi sinh và sáu tháng trước khi chết là có giá trị tương đương.Nó là cái gì đó không biết.

Hack Hr99 3D

Các mô tả có thể được cho.Có thể là một người có thể tỉnh dậy và thấy tất cả mọi người còn lại đang ngủ.Khi chúng ta nghĩ về nó sâu sắc, vấn đề lớn nhất trong thiền là ở chỗ mọi ý nghĩ đều vòng tròn.

Hr99 App

Chẳng hạn, trước khi tôi được đánh thức là mười hai giờ, và bây giờ khi tôi được đánh thức dậy sau khi ngủ, mới chỉ mười hai giờ một phút.Với học trò, bất kì cái gì phải được biết để vượt qua kì thi là đủ.

Hr99 Casino Gian Lận

Những bài nói như vậy chỉ là một loại tạ ơn.

Người đó có thể lấy một lần sinh nữa, nhưng để cho ai? Trong một lần sinh, không thể đạt được nhiều lắm.Cho nên làm sao người đó có thể nói rằng người đó đã điều vong đi bằng kĩ thuật được? Nói như vậy bây giờ là vô nghĩa.

Khi tri thức tăng lên, những công bố tuyệt đối như vậy không thể được đưa ra.Linh hồn không được biết tới với chúng ta, nhưng thân thể thì hàng ngày được chúng ta nhìn thấy.

Krishnamurti đã được Annie Besant và Leadbeater chọn vào lúc chín tuổi.Vậy, bẩy ngày trước tôi đã không có khả năng nói cùng điều tôi nói hôm nay, mà tôi cũng không có khả năng lắp lại điều tôi đang nói với bạn hôm nay trong bẩy ngày nữa bởi vì mọi thứ sẽ thay đổi từ đó.

Bài viết liên quan

X